Loading...
יותר זה יותר עסקים

Aquila Hotels & Resorts מספקת ערך וגמישות שיסייעו לך להצליח בפגישות ובאירועים העסקיים שלך. התוכנית העסקית שלנו 'יותר זה יותר' היא חוויית לקוח נהדרת משום שבכל פעם שאתה מזמין אירוע עסקי, אתה מרוויח נקודות בהתאם שניתן לממש בכל מחלקה במלון. נקודות אלה נזקפות לזכות הכרטיס שלך וניתן לממש אותן תוך שנתיים, ביחד עם הטבות שונות שתוכל ליהנות מהן באירוע הבא שלך.

הכרטיס העסקי 'יותר זה יותר' הוא כרטיס חברה והוא ניתן לשימוש:

– על-ידי עובדי החברה שהתיעוד המתאים אימת שהם מהחברה.

– באופן בלעדי על-ידי אדם פרטי, אנשי מקצוע ותאגידים פרטיים

פרטי הכרטיס העסקי 'יותר זה יותר':

חברות או תאגידים פרטיים זכאים להפוך לחברים בתנאי שכבר היו להם אירוע או שהות עסקית בכל אחד מהמלונות שלנו.


רישום החברות מתבצע מיד לאחר השהות הראשונה או האירוע הראשון שנערך.


תוכל להרוויח הטבות נוספות על-ידי בחירה באחד מאולמות האירועים המיוחדים של נכסי Aquila.

כדי ליהנות מההטבות של הכרטיס העסקי 'יותר זה יותר' שלך, החברים מוכרחים להציג את הכרטיס שלהם מיד לאחר ההגעה בדלפק הקבלה.


הכרטיס תקף עבור כל אחד ממלונות Aquila Hotels & Resorts שלנו.

המועד האחרון למימוש נקודות הוא שנתיים ממועד האירוע האחרון שנערך.


הכרטיס תקף עבור כל אחד ממלונות Aquila Hotels & Resorts שלנו.


המועד האחרון למימוש נקודות נקבע לשנתיים ממועד האירוע האחרון שנערך.


הנקודות שנצברו אינן ניתנות למימוש במזומן, אבל נזקפות לזכות הכרטיס העסקי 'יותר זה יותר' וניתן להשתמש בהן עבור האירוע הבא כנקודות בונוס של אשראי או להוסיף ולממש אותן במלואן לפני שמסתיימות שנתיים ממועד האירוע האחרון


כל חבר מעוניין יכול לעקוב ולקבל עדכון של חשבונו דרך אתר האינטרנט של החברה שלנו בכתובת:  https://moreismore.gr


הכרטיס העסקי 'יותר זה יותר' יסופק על-ידי המלון לחברים החדשים שלנו תוך שבועיים ממועד הנפקת החשבונית הקשורה, והנקודות שהתקבלו עבור האירוע שכבר נזקפו לזכות הכרטיס יוכלו לשמש עבור האירוע או השהות הבאים.


נקודות הבונוס של האשראי יהיו ניתנות למימוש עם קבלת הודעה בכתב מהלקוח, שבוע אחד לפני האירוע או השהות.

הטבות

אנחנו נרגשים להציג לך את כרטיס החברה העסקי 'יותר זה יותר' של Aquila Hotels & Resorts.  כרטיס הטבות שמיועד לחברות ולתאגידים פרטיים שבוחרים באחד מהמלונות שלנו עבור פגישות מקצועיות, אירועים ופעילויות נוספות, ומציע שורת הטבות כתגמול עבור בחירת החברה שלנו.

הכרטיס 'יותר זה יותר עסקים' משמש עבור כל אירוע שעורך העסק שלך, והנקודות המוענקות הן בהתאם לעלויות הכוללות של מחלקות המזון והמשקאות, חדרי הישיבות, הלינה במלון וכן הלאה.

הנקודות שהרווחת הופכות לנקודות בונוס בכרטיס האשראי שניתן לממש במהלך האירוע הבא או לצבור ולממש תוך שנתיים ממועד האירוע האחרון שלך.

על-ידי מילוי טופס בקשת החברות, המלון ינפיק וישלח לך באופן מיידי את הכרטיס 'יותר זה יותר עסקים' שלך.

תנאי השתתפות

1. 'יותר זה יותר עסקים' יכול: לשנות את עיבוד צבירת הנקודות, לקחת בחזרה, להגביל, לשנות או לבטל הטבות ולשנות את מעמד הכרטיס בכל רגע וללא הודעה קודמת.

2. כרטיס החברות יותר זה יותר עסקים מונפק ללא תשלום על-ידי כל המלונות של Aquila Hotels & Resorts.

3. כרטיסי החברות ניתנים לשימוש רק על-ידי החברה והאנשים הנכללים בטופס הבקרה או על-ידי תאגידים פרטיים, ולא ניתן להעביר אשראי או נקודות לגורמי צד שלישי.

4. כל חברה יכולה להנפיק כרטיס אחד שישמש אך ורק על-ידי הגורמים שקיבלו אישור מהחברה שלהם בטופס הבקשה הראשוני. מספר האנשים המורשים לא יכול לחרוג מ-5 בסך הכל.

5. ההטבות יינתנו אך ורק עם הצגת הכרטיס יותר זה יותר עסקים בקבלה במועד ההגעה למלון.  לא יינתנו הטבות עד שיתקבל טופס הבקשה המלא או לאחר שהלקוח יעזוב את המלון. 

6. מערכת הנקודות וההטבות של יותר זה יותר עסקים זהות עבור כל המלונות בחברה.

7. הנקודות אינן ניתנות למימוש בהחזר מזומן והניכויים יתבצעו בחיוב הסופי של כל אירוע או שהות עתידיים.

8. החברות תיחשב ללא פעילה כאשר יחלפו שלוש שנים ומעלה ממועד סיום שיתוף הפעולה עם Aquila Hotels and Resorts. כתוצאה מכך, חשבונות ונקודות של חברים וכן כל הטבה לא יהיו תקפים עוד.  

9. Aquila Hotels & Resorts שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההטבות של כל חבר בשל התנהגות לא הולמת או התנהגות שאינה בהתאם לחוקים המקומיים או לחוקי המדינה.

10. עובדי Aquila Hotels & Resorts אינם זכאים להגיש בקשה לחברות ב'יותר זה יותר עסקים'.

11. חברים שאינם רוצים לקבל מידע/תכתובות הנוגעים ליותר זה יותר עסקים מוכרחים ליידע את מנהל המכירות או את דלפק הקבלה במלון.