Loading...
פרסים ואישורים
- Aquila Hotels & Resorts -
TRAVELIFE היא תוכנית אישורי קיימות עצמאית המוכרת בכל העולם שעוזרת לחברי מלונות בכל רחבי העולם לשפר את ההשפעה החברתית, הכלכלית והסביבתית שלהם ביחס עלות תועלת.
BLUE FLAG הוא פרס התנדבותי בעל תווית אקולוגית שפועל למען פיתוח בר-קיימא של חופים ומרינות באמצעות קריטריונים מחמירים, ומתעסק עם איכות המים, חינוך סביבתי ומידע, ניהול סביבתי, בטיחות וכן שירותים אחרים.
greenkey
GREEN KEY הוא פרס בעל תווית אקולוגית ששואף להגדיל את השימוש בשיטות בנות קיימא וידידותיות לסביבה של תפעול וטכנולוגיה במתקנים.
ISO 14001:2015: הסמכת ISO 14001 מספקת הוכחה לכך שקיימת מערכת ניהול סביבתית. הינו תקן בינלאומי המכיר בפעולות של עסקים אחראיים בניהול ובקרה של סביבתם. הוא נועד לעזור לעסקים להישאר מצליחים מסחרית מבלי להתעלם מהאחריות וההשפעות הסביבתיות
ISO 22000:2005 מגדיר את הדרישות עבור מערכת ניהול בטיחות במזון וניתן לאשר אותו. הוא ממפה את הפעולות שעל ארגון לבצע כדי להדגים את יכולתו לשלוט בסכנות בטיחות המזון כדי להבטיח שהמזון בטוח
TUI_UMWELTCHAMPION_RGB
TUI UMWELT פרס TUI זה קיים מאז 1996 עבור מלונות המחויבים במיוחד להגנה על הסביבה ומגלים אחריות חברתית. TUI רוצה להגדיל את המודעות והמחויבות מסוג 'האלוף הסביבתי של TUI' של מלונות לקיימות.
GHA_2

Aquila Hotels & Resorts – one of the most luxury hotel chains of Crete – proudly present the winning of the 2018 Greek Hospitality Awards:

Aquila Rithymna Beach – Best Greek Family Resort – GOLD
Aquila Porto Rethymno – Best Greek Hotel Restaurant – SILVER
Aquila Elounda Village – Best Greek Honeymoon Resort – SILVER
Aquila Atlantis Hotel – Best Greek Business City Hotel – SILVER