Loading...

Career

- at Aquila Hotels & Resorts -


מחלקת משאבי האנוש של Aquila Hotels &Resorts Management משתמשת בסטנדרטי תפעול גבוהים ובמדיניות ממוקדת-אדם.
לפיכך, משאבי האנוש עומדים בראש סדר העדיפויות שלה.

אנו מציעים לעובדינו תנאי עבודה מעולים ושפע הזדמנויות לפיתוח אישי ומקצועי יציב דרך תהליכי בחירה, הערכה, הכשרה ותוכניות גמול המבוססות על יכולת והישגים אישיים מוכחים.

הצעות עבודה:

כדי לשלוח לנו את קורות החיים שלך דרך הטופס שלנו:

עדכן את קורות החיים שלך: