Loading...
Sustainability & Environment
- Aquila Hotels & Resorts -
Δέσμευση του ομίλου μας είναι η συνεχής προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας, αλλά και ένα απόλυτα υγιές  εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους μας.

Η επιμονή μας στην ποιότητα και η διαρκής εξέλιξη αποτελούν τον πυρήνα της φιλοσοφίας μας. Τα πρότυπα λειτουργίας μας έχουν στο επίκεντρο τις υπηρεσίες μας, τα οποία επίσης παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σε όλο το προσωπικό μας, με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και έντονο αίσθημα ασφάλειας.

Επιπλέον, τα πρότυπα λειτουργίας μας ανανεώνονται σε ετήσια βάση ή και νωρίτερα- εφόσον κριθεί απαραίτητο- και ελέγχονται μέσω των συγκεκριµένων κριτηρίων απόδοσης που χρησιμοποιούμε ως εργαλεία και για τα οποία είναι πλήρως ενήμεροι όλοι οι διευθυντές, επόπτες και υπάλληλοι του ομίλου.

Όλα τα Aquila Hotels & Resorts ακολουθούν αυστηρά τους εθνικούς κανονισμούς υγείας και ασφάλειας και είναι υποχρέωση της εταιρείας να επικοινωνεί αυτήν την πολιτική σε όλους όσοι εργάζονται σε αυτήν και σε κάθε μέλους του προσωπικού των ξενοδοχείων, ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο λειτουργίας του ομίλου.

Τα ξενοδοχεία μας προσφέρουν τα εξής:

-Ακριβή και διάφανη πληροφόρηση, οδηγίες, εποπτεία και εκπαίδευση για όλους τους υπαλλήλους.

-Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας.

-Κάθε ξενοδοχείο της αλυσίδας μας έχει ξεχωριστή ομάδα έκτακτης ανάγκης, η οποία βρίσκεται σε ετοιμότητα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, περιβαλλοντική ρύπανση).

-Κάθε ξενοδοχείο διαθέτει γιατρό και πιστοποιημένη ομάδα, ειδικά εκπαιδευμένη στην παροχή πρώτων βοηθειών, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

– Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.

– Όλοι οι χώροι όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος είναι σηματοδοτημένοι ή κλειδωμένοι.

– Διεξάγουμε προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς συνεργάτες για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

– Αναβαθμίζουμε και βελτιώνουμε διαρκώς τις μεθόδους λειτουργίας μας, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα και τραυματισμοί.

– Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στην υγεία και την ασφάλεια, σύμφωνα με την πολιτική των ξενοδοχείων.

Τα Aquila Hotels & Resorts είναι ένας ελληνικός ξενοδοχειακός όμιλος με δέσμευση απέναντι στον πελάτη, τη λεπτομέρεια και την άψογη εξυπηρέτηση, πάντα σε συνδυασμό με κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

Η αποστολή των Aquila Hotels & Resorts είναι η προσφορά του ιδανικού περιβάλλοντος και υπηρεσιών στους επισκέπτες, ανεξάρτητα αν ο λόγος της επίσκεψης είναι επαγγελματικός, αναψυχής ή ρομαντικές διακοπές.

Ο στόχος του ομίλου είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον σε σχέση με τις δραστηριότητες του, υιοθετώντας αποτελεσματικές, καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές διαχείρισης φυσικών πόρων. Επιπλέον, ο όμιλός μας επενδύει συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό του, προκειμένου οι συγκεκριμένες πρακτικές να εφαρμόστουν αποτελεσματικά στην καθημερινή λειτουργία του.

Μέσω της εταιρικής περιβαλλοντικής πολιτικής μας:

-Διασφαλίζουμε ότι τηρούνται όλοι οι ισχύοντες περιβαλλοντικοί νόμοι και κανονισμοί.

-Μετράμε και διαχειριζόμαστε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις σε σχέση με τους στόχους μας σε μηνιαία βάση, ενώ ελέγχουμε τακτικά την πρόοδό μας και αναζητούμε διαρκώς νέους τρόπους για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

-Εκπαιδεύουμε το προσωπικό του ομίλου στις περιβαλλοντικές μας δεσμεύσεις, έτσι ώστε να αντιληφθεί το ρόλο του στην επίτευξη των στόχων μας.

-Δίνουμε ενεργό ρόλο στην ειδική ομάδα οικολογίας του ομίλου.

-Προσκαλούμε τους επισκέπτες μας να υποστηρίξουν την προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Συνεργαζόμαστε με ΜΚΟ, όπως ο «Αρχελών», η «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία» και τα «Καθαρά Χέρια», για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας.

– Συνεργαζόμαστε με τοπικούς συλλόγους και σωματεία για την προστασία αδέσποτων ζώων.

Οι περιβαλλοντικοί μας στόχοι επικεντρώνονται κυρίως στους παρακάτω τομείς:

– Διαχείριση ενέργειας

– Διαχείριση υδάτων

– Διαχείριση στερεών αποβλήτων

– Βελτίωση της ποιότητας του αέρα

– Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών

-Προστασία φύσης και τοπίου

– Προώθηση της συμμετοχής των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών

Η πρόοδός μας παρουσιάζεται στον ετήσιο απολογισμό βιωσιμότητας, η οποία βρίσκεται στη διάθεσή σας, εάν επιθυμείτε να τη διαβάσετε.

Το προσωπικό μας είναι η περιουσία μας και ακριβώς για αυτόν το λόγο ο όμιλος Aquila Hotels & Resorts έχει δεσμευτεί για την προστασία των εργαζομένων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πολιτική μας είναι αυστηρή και συμμορφώνεται με τις ακόλουθες αξίες και στόχους:

-Εκτιμούμε και σεβόμαστε στο έπακρο το προσωπικό μας, ενώ διασφαλίζουμε την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας ώστε να αποτρέπεται κάθε είδους διάκριση (σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, εθνότητας, θρησκείας, πολιτισμού, οικογενειακής κατάστασης, προσωπικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, κ.λπ.).

– Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στον ξενοδοχειακό τομέα μας και παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση στους υπαλλήλους μας από την πρόσληψη και σε όλη την επαγγελματική σταδιοδρομία τους στα ξενοδοχεία μας.

– Τηρούμε και συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς εργασίας στη χώρα μας.

– Στηρίζουμε την τοπική κοινότητα προβαίνοντας σε προσλήψεις προσωπικού από τις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.

– Παρέχουμε διαρκή εκπαίδευση στο προσωπικό μας σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας για βιωσιμότητα.

– Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και η Ομάδα Διαχείρισης του ομίλου μας εφαρμόζουν την πολιτική της “Ανοιχτής Πόρτας”. Ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας να μιλήσουν για θέματα που τους αφορούν, προβλήματα, ανησυχίες, αλλά και να μοιραστούν προτάσεις ή ιδέες για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

 

 

Για τον όμιλο Aquila Hotels & Resorts, βιωσιμότητα σημαίνει η διασφάλιση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας για το σήμερα και το μέλλον.

Επιπλέον, λειτουργούμε με σκοπό να ικανοποιούμε τις ανάγκες της κοινωνίας, με ενέργειες που προσβλέπουν στο μακροπρόθεσμο συμφέρον των πολλών και όχι μόνο των λίγων, επενδύοντας στο μέλλον.

Τα βασικά κριτήρια και οι αποφάσεις μας εξαρτώνται από την ποιότητα, την τιμή, την αξιοπιστία, την προσφορά, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα.

Επομένως:

– Επιλέγουμε με δίκαιο τρόπο, συγκρίνοντας τις προσφορές από διάφορους προμηθευτές.

-Βεβαιώνουμε ότι το προσωπικό από το Τμήμα Αγορών δεν αφήνει το προσωπικό του συμφέρον να επηρεάσει την τελική επιλογή των προμηθευτών/πωλητών.

-Δημιουργούμε ευκαιρίες για νέες συνεργασίες, αξιολογώντας σε τακτά χρονικά διαστήματα τους τρέχοντες προμηθευτές/πωλητές μας.

-Αγοράζουμε τοπικά προϊόντα (όποτε υπάρχει διαθεσιμότητα).

-Προτιμούμε προϊόντα με λιγότερα υλικά συσκευασίας, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα ανακύκλωσης ή/και επαναχρησιμοποίησης.

– Αγοράζουμε ή αντικαθιστούμε τον παλιό με νέου τύπου εξοπλισμό που είναι πιο αποδοτικός.

-Προμηθευόμαστε προϊόντα καθαρισμού και χημικά που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου.

Ο όμιλος Aquila Hotels & Resorts αποδεικνύει τη δέσμευσή του προς την κοινωνία στην πράξη. Διατηρεί στενές σχέσεις με την τοπική κοινότητα, διασφαλίζοντας ένα πλήρως συνεργατικό κλίμα στη διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν, σε σχέση με τη λειτουργία μας.

Στις καθημερινές μας δραστηριότητες, η δέσμευσή μας επιβεβαιώνεται από τις παρακάτω ενέργειες:

– Στηρίζουμε την αγορά τροφίμων και ποτών από τοπικές επιχειρήσεις.

-Εμπνέουμε το προσωπικό και τους επισκέπτες μας να συμμετέχουν εθελοντικά στον καθαρισμό των παραλιών (με διάφορες δράσεις, όπως η πανευρωπαϊκή δράση “Clean Up The Med”, που σχετίζονται με τη Γαλάζια Σημαία που μας έχει απονεμηθεί).

– Υποστηρίζουμε ενεργά την τοπική κοινότητα με φιλανθρωπικές δωρεές (χρηματικές ή σε είδος) σε σχολεία, συλλόγους ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες που στόχο έχουν τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της περιοχής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων.

– Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες μας να υποστηρίξουν την τοπική κοινότητα.

-Προτείνουμε στους επισκέπτες μας εστιατόρια, αγορές ή βιοτεχνικά κέντρα για να τονώσουμε την τοπική οικονομία, αλλά και τους παροτρύνουμε να διερευνήσουν τη κουζίνα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της χώρας, προσφέροντας παράλληλα μια μοναδική εμπειρία βιωσιμότητας.

– Δραστηριοποιούμε το προσωπικό μας να συμμετέχει ενεργά και να εφαρμόζει τις πολιτικές μας με εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια και πολλές δραστηριότητες.

Με όλους τους παραπάνω τρόπους υποστηρίζουμε ουσιαστικά την τοπική οικονομία και παρέχουμε ασφάλεια στην τοπική κοινότητα, η οποία δίνει το δικό της στίγμα στη μοναδική εμπειρία διακοπών που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας.

Το τμήμα δημοσίων σχέσεων & αποκλειστικών προνομίων πελατών μαζί με την ομάδα οικολογίας του ομίλου βρίσκονται στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα βιωσιμότητας των Aquila Hotels & Resorts.

Η πολιτική και δέσμευση του ομίλου των Aquila Hotels & Resorts είναι η προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε σχέση με τη φυσική, πνευματική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου της προστασίας τους από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.

(Ως παιδί ορίζεται κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών).

Τα Aquila Hotels & Resorts διεξάγουν σεμινάρια που απευθύνονται στο προσωπικό του ομίλου, αλλά και σε σχολεία, γονείς ή σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η πληροφόρηση ως προς τα θέματα που αφορούν στα Δικαιώματα του Παιδιού. Για αυτό το σκοπό, ο όμιλός μας συνεργάζεται με το “Χαμόγελο του Παιδιού”, το διεθνώς αναγνωρισμένο εθελοντικό οργανισμό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά (είτε από υπαλλήλους είτε από επισκέπτες) που αφορά σε παιδιά αναφέρεται στην αναγνωρισμένη ως Εθνική Γραμμή SOS 1056 που λειτουργεί από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.